top of page
pastoral.png
DSC_1077-i6-asmeninio-archweb2.jpg
Ievos-Trinkūnaitės-foto-copyweb2_edited.
1.-jwebpg.jpg

Passsttoorrrrrralllllllllllėėėė.Aitttvarųųųų llaidyymas / Passtoorrrrrralllllllllll. Kiiiiite runnnnnning, 22x322 cm, oil on canvas, 2020

Julija prisidega cigaretę nuo saulės /Julija light up a cigarette with the sun 

Passsttoorrrrrralllllllllllėėėė.Aitttvarųųųų llaidyymas / Passtoorrrrrralllllllllll. Kiiiiite runnnnnning, 22x322 cm, oil on canvas, 2020

Iškėlus du piirrššttuus į dangų laikiau / Holding two fiinnggeerrs up to the sky, 30x50 cm, oil on canvas, 2020

abbundancce.beggalybė/ abbundance.innfinity,  55x82 cm, oil on canvas, 2020

žžžviiiiinngt / zhviiiiinnght, 30x50 cm, oil on canvas, 2020

:DDDD, 29.7x42 cm, oil on canvas panel, 2020

puuuoodukkkkas/cuuuupppp, 50x40 cm, oil on canvas, 2020

Glitch, 30x40, oil on canvas, 2020

doviles-46mazesnisweebb.jpg
dovile-22web_edited_edited_edited.jpg

Miegantys gyvūnai / Sleeping animals

[T

lt]

PASTORALĖ. AITVARŲ GANYKLOS

 

 

Užeik į aitvarų ganyklas.

 

Ei, lankytojau, paimk už lyno ir tapk fantastiško gyvūno-aitvaro ganytoju.

 

*****

 

Don Kichotas prieš mirtį, išsisklaidžius riteriškoms iliuzijoms, bukoliškai svajoja apie savo kaip piemens gyvenimą. Jis pastoralės nepasiekia, o aš čia, po ilgos doktorantūros kelionės, kuriu savo pastoralės versiją.

 

Paroda išsiplėtojo iš tapybos darbo „Pastoralė. Aiiittttvvvattrų llllllllllllaidymas“, kurio formali problema – teksto ir vaizdo jungtis. Pavadinimas parašytas tarsi per ilgai laikant nuspaustą klaviatūros mygtuką ir yra panašus į formato skaičių (322x233). Šios tekstinės deformacijos, ištampymai, pasikartojimai yra perkelti į aitvarų vaizdą. Per tokius trikdžius sukimba trys dėmenys (skaičiai, vaizdas tekstas), atsiranda keista, tarsi tiesiogiai materialiai užčiuopiama jungtis. Vaizde tai sukelia ir futuristišką judesį, kuris yra matomas ne iš vieno „laiko taško“.

 

Parodos struktūra – kurorto, miestelių švenčių. Įėjęs patenki į pagrindinę dalį: lauką, kuriame vyksta aitvarų laidymas. Tolimiau – pertraukos, prieangio erdvė, kurioje realiame gyvenime būna maisto ir alaus furgonai, suvenyrų parduotuvės, neformalūs pašnekesiai. Joje  sudaryta tirštesnė  ekspozicija iš donkichotiškos kelionės objektų, kuriuos atpažinsi, jei skaitei disertaciją, bet to daryti nebūtina – jie čia veikia savarankiškai išvalyti nuo teksto. Tai tarsi mechanizmai, laidų sistema, užkulisiai.

 

Pastoralė yra iliuziška erdvė, idealo siekis – bet piemenų gyvenimas, kokį jį įsivaizdavo tapytojai ir aukštasis luomas, išties toks nebuvo. Tu gali čia pasaitu pažaboti ir valdyti gyvūną. Gali nusifotografuoti prie jo kaip žmonės fotografuojasi zoologijos soduose prie liūtų ir tigrų, kurortuose su papūgėlėmis, norėdami suteikti sau jėgą ir seksualumą.

 

Burtažodžiai: pastoralinė būsena, sąmoningas naivumas, povandeninės svajos, judesys, anamorfozė, sapnas, filmas atvirkštybė.

[EN]

 

PASTORAL. THE PASTURES OF KITES

 

Come into the pastures of kites.

 

Hey you, visitor, take the rope and become a shepherd of a fantastic animal-kite.

*****

 

Before his death, Don Quixote, after his chivalric illusions have dissipated, dreams bucolically of his life as a shepherd. He doesn't reach the pastoral, and here I am, after a long PhD "journey", creating my version of the pastoral. 

 

The exhibition evolved from a painting Passtoorrrrrralllllllllll. Kiiiiite runnnnnning. The format/size (222x322) was chosen specifically so that its non-round, repeating digits would connect directly to the image on canvas and the title. The title is written as if a keyboard key was pressed down for too long and is similar to the number of the format/size.

These textual deformations, stretches, repetitions are transferred into the image with the same principle. During these disturbances, the three mentioned elements are intertwined, there appears a strange, as if directly felt text-video connection. The work seeks to open this relationship. In the image this causes a futuristic movement that is visible from more than a single ‘point in time’.

 

The exhibition is structured like celebrations of the resort towns. Once you enter, you arrive at the main part: the field where the action takes place: the flying of kites. Further in – intermissions, vestibule space where food and beer vans, gift shops and informal conversations exist in real life. It consists of a denser exposition of objects from the Don Quixote journey, which you'll recognise if you've read the thesis, but you don't have to - they work here on their own. It's the main exhibition's open  gears, mechanisms, wiring and backstage areas.

 

Pastoral is an illusory space, the pursuit of an ideal - but the life of the shepherds, as imagined by the painters and the upper class, was not really so. You, a human, can rope and control the animal here. You can take a photo in front of it, just as people take photos in zoos with lions and tigers, camels, or in resorts with parrots, to give themselves strength and sex appeal.

 

Exhibition’s incantations: pastoral state, conscious naivety, underwater dreams, movement, anamorphosis, dream, film reversal.

 

 

 

*Pastoral (pastoralis - shepherds’ in latin). Landscape painting direction. The pastoral depicts idyllic and idealized scenes from the life of shepherds.

veziai 1.jpeg
veziai 2.jpeg
veziai 2.jpeg
bottom of page