top of page
Can You See that These Fish are Golden.g
pauksciai-copyoptimized.gif
  Poscards making letters Kamasutra.gif
hokusai-banga.gif
Untitled-1.png
Scan 7cbebrightnessmazaresoliuton MAZASP
drambliai-3-copy-optimizedf.gif
vyrs1 copy.jpg
Scan 13c copymazesnis.jpg
meska su uzrasu.jpg

P

[LT]

 

„Akmenys žodžių tėkmėje“, piešinių ciklas, a4 bloknotas, pieštukas

Piešinių serija pradėta kurti rezidencijos Paryžiuje metu. Vaikščiodama Site saloje, jos skirtinguose kraštuose ir ten įrengtuose parkeliuose (Pont Neuf ir Square Barye), pajutau, kad Paryžius yra laivas. Jie yra jo deniai. Net ir žiurkės ten, kaip laivui priklauso, kerta takus. Libano kedras viename jų – pagrindinis laivo stiebas. Banginio griaučiai galerijose. Eifelio bokštas yra švyturys. Šios būsenos apimta pradėjau rašyti ir kurti piešinių seriją, kurios objektai yra tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su vandeniu, laivais, lobiais, plaukimo būsena. Miesto

konkretybė yra antraeilė, piešiniuose nėra užfiskuota pagrindinių jo simbolių ar skiramųjų

ženklų. Judesys yra redukuota nuoroda į virpesius, judančius miesto neoninius ženklus, žiburius, mirgėjimus vandenyje. Vėliau, jau grįžusi į Lietuvą, perskaičiau V. Hugo „Paryžiaus katedrą“ ir sužinojau, kad miesto herbe išties vaizduojamas laivas, o Hugo jį taip pat aprašė kaip tokį. Mano nuojauta buvo teisinga, nors ir neoriginali.

[EN]

„Stones in the Flow of Words“, a4 paper notebook, pencil.

 

 I created it, while doing a residency in Paris. While I toured Cité Island and it’s various sites, I felt that Paris is a ship. The edges of the island were its decks. There were even rats, like in a ship, scurrying around. Cedrus libani in one of them is the main mast of the ship. The Eiffel Tower is a lighthouse. I found the whales skeletons in the galleries. of Paris. I began writing and creating this series of drawings whose objects are directly and indirectly related to water, ships, treasures, the state of swimming covered by this state. Movement in pictures is a reduced reference to vibrations, moving urban neon signs, lights, flickers in the water.

 

tasko-darbiniswebę.png
bottom of page