photo (c) vilniaus miesto savivaldybė

514. Filosofas sako, kad supranta sakinį “Aš esu čia”, kažką juo turi mintyje, kažką galvoja, - netgi tuomet, kai jis visiškai neprisimena, kaip, kokiomis progomis sakinys yra vartojamas. O kai sakau “Rožė ir tamsoje yra raudona”, tą raudonumą juk matai tamsoje prieš save.

L. Vitgenšteinas, Filosofiniai tyrinėjimai, p. 289